Wetten en regels

  • Algemeen

  • Vergoeding

  • Verzekering voor vrijwilligers

  • Uitkering en vrijwilligerswerk

  • Veilige arbeidsomstandigheden

  • Verklaring omtrent gedrag


Algemeen


Er bestaan wetten en regels voor vrijwilligers en hun organisaties. Het thema 'wet- en regelgeving' op deze website geeft inzicht in een aantal zaken rond wet en regelgeving.
Klik hier voor meer informatie over wet en regelgeving . Ook op de website van het NOV, vereniging nederlandse organisaties vrijwilligerswerk, vindt u informatie over wet en regelgeveing.


Vergoedingen


Maatschappelijke organisaties mogen een vrijwilligersvergoeding geven aan vrijwilligers. De vergoeding kan bestaan uit een reiskostenvergoeding en/of een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Bovendien hebben veel vrijwilligersorganisaties onvoldoende middelen om alle onkosten te vergoeden. Van belang is om vooraf met de vrijwilliger te bespreken of onkosten worden vergoed en zo ja, welke dat zijn.

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen voor vrijwilligers.
Verzekering voor vrijwilligers


De gemeente IJsselstein  hecht belang aan een goede ondersteuning voor haar vrijwilligers en heeft daarom via de VNG een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. De gemeente wil vrijwilligers hiermee een extra handje helpen zodat zij beschermd en onbezorgd hun werk kunnen uitvoeren.

Kijk om welke verzekering het gaat, voor wie en de voorwaarden op de website van de gemeente IJsselstein


Uitkering en vrijwilligerswerk


Klik hier voor meer informatie over uitkeringen en informatieplicht.

Veilige arbeidsomstandigheden
 


Klik hier voor meer informatie over veilige arbeidsomstandigheden.

Verklaring omtrent gedrag


Voor medewerkers en vrijwilligers die werken in de sectoren zorg en welzijn is in de Wet Justitiële Gegevens een regeling opgenomen rond de Verklaring omtrent het gedrag. Werkgevers in de sectoren zorg en welzijn kunnen hier om vragen als medewerkers werken met kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld: lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, senioren, (ernstig) zieken, kinderen en jongeren. Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen hebben soms een verklaring omtrent het gedrag nodig. De verklaring is aan te vragen bij de gemeente.