Cursusaanbod


Webinars


 

 

E- learning


 


In veilige handen 

 
Voorkom misbruik van minderjarigen binnen een vereniging of vrijwilligersorganisatie. Dat is de doelstelling van het project ‘In veilige handen’.
Inzet: minderjarigen écht veilig op de sport- of hobbyclub. In opdracht van het ministerie van Justitie ondersteunt Vereniging NOV vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van en adequaat omgaan met seksueel misbruik. Vereniging NOV werkt hiervoor in een taakgroep samen met MOVISIE, NOC*NSF en Scouting Nederland.
Meer informatie is te vinden op: www.inveiligehanden.nl

Een eerste stap in de aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag is het onderwerp bespreekbaar maken. De taakgroep heeft een DVD uitgebracht die kan helpen het onderwerp binnen uw organisatie of vereniging te bespreken.