Doel


De Vrijwilligerscentrale IJsselstein brengt vraag en aanbod bij elkaar door middel van de vacaturebank. Maatschappelijke organisaties kunnen zelf hun vacatures plaatsen en potentiële vrijwilligers kunnen snel zoeken naar een geschikte vacature.

De Vrijwilligerscentrale IJsselstein zet zich in voor alle burgers in IJsselstein die vrijwilligerswerk verrichten of willen gaan verrichten. Daarnaast zet de vrijwilligerscentrale IJsselstein zich in voor alle organisaties binnen de gemeente IJsselstein die werken met vrijwilligers of dit in de toekomst willen gaan doen. De Vrijwilligerscentrale IJsselstein valt organisatorisch onder Stichting Pulse.