Tips voor organisaties


Vrijwilligersbeleid
 

Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo.
Daardoor is er vaak behoefte aan regels en afspraken over het vrijwilligerswerk. 
Wat verwachten we van elkaar ?  Hoe is het geregeld ?  Wat zijn rechten en plichten ? Zaken die benoemd, dan wel vastgelegd dienen te worden. Vrijwilligers zetten zich ’belangeloos’ in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger én organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingfaciiteiten, een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Het vastleggen van deze zaken in vrijwilligersbeleid zorgt voor:
  • Om duidelijkheid te geven aan zowel beroepskrachten als vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt in de organisatie.
  • Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers.
  • Als stimulans voor vrijwilligers en daarmee ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de organisatie

    Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.  Een advies is om minimaal de volgende onderdelen vast te leggen:  
     
  • wat verwacht de organisatie van de vrijwilliger
  • wat kan de vrijwilliger van de organsiatie verwachten, en
  • wat zijn de taken van de vrijwilliger.
Voorbeeld van vrijwilligersovereenkomst


Achtergrond informatie
 

1. Het Basisboek vrijwilligersmanagement

Het Basisboek Vrijwilligersmanagement is het standaardwerk in Nederland voor iedereen die met vrijwilligers werkt. ‘In deze herziene versie schenken we nog meer aandacht aan de waarde van vrijwilligerswerk’, aldus Willem-Jan de Gast. ‘Vrijwilligerswerk managen is een strategisch vak, dat je er niet zomaar even bij doet. In het boek schetsen we de vele ontwikkelingen, zoals de veranderende rol van de vrijwilliger én van de beroepskracht.’
klik hier voor meer informatie2. Handboek   5 x B  -  Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen

De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een andere benadering van het vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn er veel instrumenten en publicaties over het vinden en binden van de nieuwe vrijwilliger verschenen. Die grote hoeveelheid informatie is in dit boek gebundeld, met 5xB als leidraad. Met deze uitgave kunnen vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsinstellingen in het veld van vrijwillige inzet vrijwilligersbeleid vormgeven.
Klik hier voor meer infromatie

3. Leren van Elkaar in sport, welzijn en zorg

In deze eindrapportage van het Verwey-Jonker Instituut staan uitgebreide tips voor vrijwilligersorganisaties in de zorg, welzijn en sport. Apart is uitgewerkt wat zij binnen hun sector van elkaar kunnen leren bij het werven en behouden van vrijwilligers, maar ook wat zij kunnen leren van andere sectoren.
Klik hier voor meer informatie.