Wetten en regels


Voor vrijwilligers en hun organisaties zijn er wetten op verschillende terreinen vastgesteld.
Op de site over het vrijwilligerswerk: www.vrijwilligerswerk.nl is een uitgebreid kennisdossier aanwezig.